حادثه تیراندازی سارق مسلح در خیابان زند شیراز یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت

حادثه تیراندازی در خیابان زند شیراز

به گزارش آینه فارس، فرماندهی انتظامی فارس ،گفت:ماموران انتظامی امروز ساعت ۱۲:۲۰در بلوار زند مقابل ساختمان کاخ نور به یک خودرو ۴۰۵ مظنون شده که به وی دستور ایست میدهند که متاسفانه راننده خودرو که سارق مسلح با سوابق متعدد بوده به سمت ماموران تیراندازی می کند.

سردار حبیبی افزود:در این تیراندازی یک نفر هم کشته،سارق مسلح و یکی از شهروندان مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند.

وی ادامه داد:موضوع در دست بررسی پلیس است