معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس گفت: براساس ارزیابی گزارشات دستگاه‌های اجرایی و موافقت استاندار محترم فارس مجوز دورکاری روز پنج‌شنبه دستگاه‌هایی که ضوابط قانونی دورکاری را رعایت کرده بودند، صادر شد.

عبدالعلی کریمی در خصوص دورکاری روز پنجشنبه ادارات گفت: با دستور استاندار فارس، تمدید دورکاری روز‌های پنج‌شنبه از تاریخ، ۲ آذرماه ۱۴۰۲ به مدت سه ماه تا پایان سال‌جاری برای دستگاه‌های اجرایی که قانون دورکاری را به صورت کامل و واقعی اجرا کرده بودند و گزارش عملکرد دورکاری کارکنان آنان تحویل استانداری شده و بررسی‌های لازم صورت گرفته، مورد موافقت قرار گرفته و صادر شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس افزود: مجوز دورکاری دستگاه‌هایی که گزارش آنان تحویل استانداری نشده و یا مورد تایید ارزیابان استانداری قرار نگرفته لغو می‌شود و به عنوان مرخصی محاسبه می‌شود.

او تاکید کرد: بر اساس مقررات بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و اتفاقات، خدمات امداد جاده‌ای، مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس، شعب بانک‌ها، بخش‌های عملیاتی و دارای نوبت‌کاری، آتش‌نشانی و مراکز انتظامی، تأمین کالا‌های ضروری، بخش عملیاتی خدمات پست مشمول برنامه دورکاری نشده و باید طبق روال قبل ارائه خدمت کنند.

اسامی دستگاه‌های مشمول و غیر مشمول، از طریق شبکه دولت، به دستگاه‌های مختلف ارسال شده است.