سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: ۷ هزار و ۳۴ نامه مربوط به اولین سفر رئیس جمهور و دولت سیزدهم به استان در حوزه تعاون بود که به همه این نامه‌ها پاسخ داده و تعیین تکلیف شد.

مصطفی هاشمی گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور دولت سیزدهم به استان فارس ۷ هزار و ۳۴ نامه مردمی مربوط به حوزه اشتغال، تعاون،روابط کار و رفاه اجتماعی بود که از این تعداد ۷۹۶ نامه غیرمرتبط به این دستگاه ارجاع شده و مابقی پاسخ داده شد.

او با بیان اینکه ۶ هزارو ۲۳۸ نامه مردمی مربوط به سفر ریاست جمهوری در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس بوده که پاسخ داده شد، گفت: بیشترین نامه‌های سفر اخیر ریاست جمهوری به استان در این حوزه به ترتیب مرتبط با اشتغال، روابط کار و امور اجتماعی بوده است.

سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: بیشترین نامه‌های مربوط به سفر اخیر ریاست جمهوری در این حوزه به تعداد ۵ هزار و ۱۹۹ نامه مربوط به حوزه اشتغال بوده است.

هفتمین سفر استانی رئیس جمهور و کابینه سیزدهم ۲۲ مهر ۱۴۰۰ به استان فارس انجام شد.

انتهای پیام/