آینه فارس: ظاهرگرایی یکی از آفات سازمان های انقلابی جهت نهادهای استخدامی و نظارتی آنست، آفتی که سبب طرد و به حاشیه راندن نیروهای انقلابی شده و کشور را از نعمت آنان بی بهره می گرداند. بررسی تصاویر شهدای گرانقدری چون تهرانی مقدم و شهید قاسم سلیمانی نشان می دهد که چطور این عزیزان با […]

آینه فارس: ظاهرگرایی یکی از آفات سازمان های انقلابی جهت نهادهای استخدامی و نظارتی آنست، آفتی که سبب طرد و به حاشیه راندن نیروهای انقلابی شده و کشور را از نعمت آنان بی بهره می گرداند.
بررسی تصاویر شهدای گرانقدری چون تهرانی مقدم و شهید قاسم سلیمانی نشان می دهد که چطور این عزیزان با تیپ و ظاهرهای غیر معمول و حتی غیر انقلابی وارد سازمانی چون سپاه پاسداران شدند و امروزه به یمن وجود آنان عمق نفوذ انقلاب اسلامی در هزاران کیلومتر آن طرف مرزها می باشد.
تصاویر این شهدا نشان می دهد که آنان مانند جوانان آن روز به سبک روز شلوار جین پوشیده، موهای خود را آرایش می کردند و لباس آستین کوتاه می پوشیدند، درست مانند جوانانی که امروز به وفور آنان را در خیابان و شهر می بینیم و عده ای هم با چشم یک گمراه و بازنده تهاجم فرهنگی به آنان نگاه می کنند.
حال تصور کنیم که اگر این شهدا برای ورود به نهادهای انقلابی تایید نمی شدند و یا چون سردار سلیمانی در گزینش دچار مشکل شده و رد صلاحیت می شدند، آیا امروز جای خالی آنان حس نمی شد؟ جای خالی که مطمئنا عده ای زیادی را به بهانه های ظاهری از ورود به دایره نهادهای انقلابی منع نموده و نظام را از خدمات آنان بی بهره نموده است.
پس بیاییم دایره انقلابی گری را تنگ نکنیم و بدانیم که با بسیاری از فاکتورهای مورد تایید ما حتی ائمه و صحابه آنان نیز از دایره انقلابی گری و اسلامی بودن خارج می شوند و بدانیم که به فرموده آیت الله مجتهدی تهرانی، در صحنه کربلا داش مشتی ها به کمک امام حسین رفتند و شهید شدند و مقدس ها استخاره کرده و چون بد آمد از یاری امام خودداری کردند.

دکتر سید محسن هاشمی