مسئول ناحیه بسیج دانشجویی فارس از برگزاری رویداد مدار ۵۷ در این استان خبر داد.

سعید یوسفی در حاشیه اعزام کارکنان ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس به دوره عهد گفت: با مطالعه فعالیت‌های دانشجویی و جنبش‌ها می‌توان دریافت که تا چه حد دانشجویان جریان ساز و تاثیرگذار بوده اند و امروز نیز این نقش کمرنگ نشده است.

او با بیان اینکه مدیریت رشد و کادرسازی ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس اقدام به برگزاری دوره میقات دانشجویان انقلابی روح الله با عنوان مدار ۵۷ خواهد کرد افزود: این دوره قصد دارد با تدوین مسیری در ابعاد معرفتی، بصیرتی و مهارتی-تشکیلاتی، نیرو‌ها را رشد داده و در مسیر مسئولیت‌های جدید خود آماده فعالیت و کنشگری کند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی فارس با بیان اینکه دوره مدار ۵۷ با حضور ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های هدف این استان برگزار می‌شود ادامه داد: در مسیر آموزشی این برنامه از اساتید برجسته کشوری و استانی استفاده می‌شود و شرایط عملی با رویکرد مهارتی نیز در شهر مقدس قم برای دانشجویان ایجاد خواهد شد تا بتوانند هرچه بهتر به مرحله مدیر تراز و بسیجی طراز مدنظر رهبری و امام راحل برسند.

یوسفی با بیان اینکه دانشجویان سکاندار جریان سازی و کنشگری در کشور و حتی در سطح بین الملل هستند اضافه کرد: باید به لزوم تربیت نیروی انقلابی توانمند، متعهد و متخصص به ویژه ابعاد معرفتی و بصیرتی توجهی دو چندان کرد و با تربیت نیرو‌های مومن و انقلابی خلاء‌های موجود در این اجتماع تاثیرگذار و اساسی دانشجویی از بین برد و دانشجو را نسبت به اتفاقات و حوادث پیرامون خود حساس و او را برای اثرگذاری تربیت کرد.

در ادامه این اعزام، علیرضا غریبی مدیر رشد و کادرسازی ناحیه بسیج دانشجویی فارس گفت: امروز جامعه نیازمند موذنی در تراز سلمان، ابوذر و عمار است که بصیرت را به صورت عینی و عملی در وجود خود داشته باشد و همچون شمعِ روشنی، امت را از به امید و نشاط نوید دهد.

او با بیان اینکه کمبود مدیر توانمند و متعهد به نظام سبب توقف و یا کندشدن سرعت جریان‌های دانشجویی و کم رنگ شدن نقش آن‌ها می‌شود، تصریح کرد: انتظار می‌رود که در تربیت نیروی مدیر، اقدامات عمیق، درست و اصولی مبتنی بر آرمان‌ها و رهیافت‌های امام جامعه صورت گیرد.