سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس برنامه‌های عملیاتی با رویکردهای تحول گرایانه در حوزه سرمایه‌گذاری استان را تشریح کرد.

سید مهدی خادمی گفت: مشی جدید و تسهیل محور در حوزه سرمایه‌گذاری استان در نظر گرفته شده است، تلاش می‌کنیم رویکردی تحول گرایانه و حضوری فعال در جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشته باشیم.

او گفت: با تکیه بر مطالعات میدانی و آسیب شناسی صورت گرفته در حوزه توسعه بازار تولید، اشتغال و کارآفرینی در استان، دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال نقش راهبردی و حمایتگر ایفا می‌کند.

خادمی گفت: در مهرماه، با ایجاد تغییرات ساختاری در روند فعالیت‌های این دفتر، فرآیندهای تسهیل گر الحاقی در چرخه جلب سرمایه گذار و جذب سرمایه و نیز مهمترین برنامه‌های عملیاتی با رویکرد تحول گرا در حوزه رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی فارس که منطبق بر سیاست توسعه عدالت محور اقتصادی دولت انقلابی و مردمی است، به سمع و نظر عموم خواهد رسید.

سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری گفت: اجرای برنامه تحول گرا در حوزه سرمایه‌ گذاری، رشد تولید و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در استان، با مدیریت جهادی استاندار گرانقدر فارس و همکاری دلسوزانه کلیه دستگاههای اجرایی استان، مشاورین، متخصصین و سازمان‌های مردم نهاد از بخش خصوصی محقق خواهد شد.

خادمی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استان در خصوص تهیه اطلس سرمایه‌گذاری، تاکید کرد: با استفاده از اطلس سرمایه‌گذاری می‌توانیم از زیست بوم مربوط به مکان، ظرفیت‌ها و منابع انسانی و طبیعی هر شهرستان آگاه شویم.