با ورود بازرسی استان فارس از یک ساخت و ساز غیرمجاز هشت هزار و ۶۰۰ مترمربعی جلوگیری شد.

کاظم اکرمی بازرس کل استان فارس با اشاره به پیگیری‌های این اداره کل برای پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز به مساحت هشت هزار و ۶۰۰ متر مربع بدون مجوز ساختمانی و گودبرداری به عمق بیش از ۲۰ متر گفت: در بررسی‌ها مشخص شد افرادی بدون هیچگونه مجوز ساختمانی اقدام به گودبرداری بیش از ۲۰ متر در یکی از محلات شیراز کرده اند، از آنجا که عملیات گودبرداری بدون اخذ مجوز ساختمانی انجام شده و مالک بدون ممانعت شهرداری اقدام به عملیات عمرانی کرده، لذا احتمال ریزش گودبرداری‌ها وجود داشت.

او، از ورود بازرسی به این موضوع خبرداد و تاکید کرد: بر این اساس بازرسی استان فارس پیشنهادی مبنی بر رفع خطر و توقف اجرای فعالیت‌های عمرانی بدون مجوز در این پلاک تا اخذ مجوز‌های قانونی را صادر کرد.

بازرس کل استان فارس گفت: بنا به پیشنهاد ارائه شده اقدامات قانونی در خصوص رفع خطر و جلوگیری از فعالیت عمرانی بدون مجوز صورت گرفت و پس از آن پروانه ساختمانی با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی صادر شد.