نماینده عالی دولت در فارس اعتیاد را از اولویت‌های مهم حوزه‌ی اجتماعی عنوان کرد و گفت: ورود با جدیت همه دستگاه‌های متولی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری است.

محمد هادی ایمانیه با همراهی روسای دستگاه‌های خدمات رسان، حمایتی و امنیتی استان از برخی مناطق پرخطر و دارای آسیب‌های اجتماعی شهر شیراز بصورت میدانی طی چهار ساعت بازدید کرد.

استاندار فارس در حاشیه این بازدید گفت: در جلسات متعدد و گوناگون با حضور دستگاه‌های ذیربط برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله حضور معتادین متجاهر، کارتن خواب ها، خرده فروشان مواد مخدر و… اقدام شده است، اما اقدامات وسیع تری نیز همچنان ضروری است.

او گفت: طبق پیش بینی و برنامه ریزی‌هایی که در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر انجام شده است، مقرر بود حضور معتادان متجاهر در شهر شیراز به صفر برسد؛ این مسئله با هم افزایی و همکاری تمامی دستگاه‌ها تا حد بسیار زیادی ساماندهی و کنترل شده است، اما برای رسیدن به مقصود، باید مرحله‌ی نهائی نیز انجام شود.

نماینده عالی دولت در فارس اعتیاد را از اولویت‌های مهم حوزه‌ی اجتماعی عنوان کرد و گفت: نگاه منفعلانه و کار‌های سطحی پاسخ گوی مناسبی به کمبود‌های این حوزه نخواهد بود؛ ورود با جدیت همه دستگاه‌های متولی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری است.

ایمانیه گفت: می‌بایست در کنار اقدامات عملی در حوزه‌ی آسیب شناسی مسائل اجتماعی با همکاری دستگاه‌های متولی اقدامات پژوهشی نیز انجام شود تا از حصول این تحقیقات حرکت‌های موثر عملی صورت پذیرد.

نماینده عالی دولت در فارس از مناطق گلکوب، دروازه کازرون، مهدی آباد، دروازه اصفهان، بلوار ماذون قشقایی و یکی از گرمخانه‌های موجود در این منطقه بازدید کرد.

در این بازدید جلسه‌ی هم افزایی و مشورت جهت رفع مشکلات مزمن شده‌ی این مناطق با حضور مدیران کل دستگاه‌های حمایتی، امنیتی، انتظامی، ارگان‌های خدمات رسان و برخی از فعالان فرهنگی این محلات برگزار شد.