امتیاز 1 نشان دهنده کیفیت بسیار پایین جاده ها و امتیاز 7 به معنای کیفیت بسیار بالای زیرساخت های جاده ای است

به گزارش پایگاه خبری آینه فارس، کیفیت جاده ها با توجه به گستردگی شبکه جاده ای یک کشور و همچنین وضعیت آن شبکه تعیین می شود. کیفیت جاده ها با توجه به این دو پارامتر می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. مجمع جهانی اقتصاد (WEF) کشورها را بر اساس یک بازه امتیازی ۱ تا ۷ رتبه بندی می کند. امتیاز ۱ نشان دهنده کیفیت بسیار پایین جاده ها و امتیاز ۷ به معنای کیفیت بسیار بالای زیرساخت های جاده ای است.

شاخص کیفیت جاده یکی از مولفه های شاخص رقابت‌پذیری جهانی است که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود. جدیدترین گزارش منتشر شده در این زمینه به سال ۲۰۱۹ باز می گردد که میانگین امتیاز بر اساس ۱۴۱ کشور رتبه بندی شده برابر با ۴٫۰۷ بوده است. سنگاپور با امتیاز ۶٫۵ در صدر این فهرست و کشور چاد با امتیاز ۱٫۹ در انتهای آن قرار گرفته اند.

داده های مربوط به این شاخص از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ در دسترس بوده و وب سایت گلوبال اکونومی آنها را منتشر کرده است. شایان ذکر است که ایران در رتبه بندی کلی با امتیاز ۳٫۹ جایگاه ۷۷ جهانی و در قاره آسیا جایگاه ۲۲ را به خود اختصاص داده است.

در نمودار آسیا: امارات رتبه چهارم، عمان رتبه ششم، قطر هشتم، آذربایجان دهم، بحرین یازدهم، عربستان دوازدهم، هند شانزدهم، پاکستان بیست و یکم و ایران در جایگاه ۲۲ قرار گرفته است

کیفیت جاده ها – رتبه بندی کلی

کیفیت جاده ها – رتبه بندی آسیا

کیفیت جاده ها – رتبه بندی اروپا

کیفیت جاده ها – رتبه بندی آفریقا

کیفیت جاده ها – رتبه بندی آمریکای شمالی