فعال فرهنگی گفت: این انتظار وجود دارد که دولت ابتدا از کارمندان خودش الزام رعایت حجاب را شروع کند، بعد به خیابان بیاید. اگر حجاب در ادارات درست شود شک نکنید در خیابان هم درست می شود.

 گشت ارشاد بعد از قریب به یک سال و نیم دوباره به خیابان ها برگشت که این مسئله حاشیه هایی را در پی داشت اما سئوال این است برگشت گشت ارشاد چطور باید مدیریت شود که کمترین تبعات سیاسی و اجتماعی را داشته باشد؟

حجت الاسلام عباس امیری فر در گفت‌وگو با خبرنگار فردا درباره حاشیه های بازگشت گشت ارشاد گفت: نحوه برخورد مجریان با مردم مهم است. کسانی که در جایگاه ارشاد قرار می گیرند باید آموزش لازم را دیده باشند تا حین مأموریت رعایت شئون مردم را انجام بدهند. وقتی با منطق صحبت شود افراد می پذیرند که موازین قانونی و احکام دینی را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه معاندین دنبال بهانه برای سوژه سازی هستند، افزود: برخی می خواهند یک قضیه کوچک را بزرگنمایی کنند و جار و جنجال راه بیاندازند بنابراین خیلی باید مراقبت کرد که این مسئله مورد سوءاستفاده دشمن قرار نگیرند. هر چند افرادی که با سازماندهی قصد هنجارشکنی دارند باید برخورد لازم شود ولی قریب به اتفاق موارد را می توان با صحبت متین، مودبانه و محترمانه اصلاح کرد.

این فعال حوزه فرهنگی با بیان اینکه مردم با رفتارهای ارشادی مخالفتی ندارند، اظهار کرد: البته رسانه ها به ویژه رسانه ملی باید درباره لزوم رعایت قانون در تمامی وجوه فرهنگ سازی کند چون عدم رعایت قانون به خود جامعه لطمه می زند. البته در رعایت قانون نیز نباید استثنا قائل شد، نقض قانون از هر کس و در هر جایگاهی و در هر حوزه ای اتفاق بیفتد -خواه می خواهد در حوزه اقتصادی باشد یا فرهنگی و اجتماعی- پذیرفته نیست.

وی با بیان اینکه رعایت قانون مطالبه همه ملت ایران است، افزود: یکی از دلایل بدحجابی و بی حجابی نیز به این بر می گردد که جامعه به ویژه در حوزه اقتصادی تخلف ها و نقض قانون هایی را می بیند بنابراین برخی این استدلال را می آورند که اگر قانون محترم است چرا جلوی مفاسد اقتصادی گرفته نمی شود. این طور هم نباید باشد که اگر کسی جایی تخلفی دید خود را مجاز بداند که قانون را در جای دیگر نقض کند.

امیری فر با بیان اینکه بیشتر بدحجابی از ادارات دولتی ناشی می شود، گفت: الان یکی از راهکارها آن است که روی حجاب کارمندان نظارت بیشتری شود، کسی که کارمند رسمی دولت است باید بیشتر از بقیه مردم رعایت قانون کند اما می بینیم بعد از ساعت اداری چه طور از محل کار خارج می شوند. این انتظار وجود دارد که دولت ابتدا از کارمندان خودش الزام رعایت حجاب را شروع کند، بعد به خیابان بیاید. اگر حجاب در ادارات درست شود شک نکنید در خیابان هم درست می شود.