بارش‌ها در سال زراعی جاری در فارس نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۳ درصد افزایش یافته است

به گزارش پایگاه خبری آینه فارس ، اداره کل هواشناسی فارس میزان بارش از ابتدای سال زراعی جاری در استان را اعلام کرد.

بر این اساس ، میانگین بارندگی فارس در سال زراعی جاری تاکنون ۱۴۷ و ۹ دهم میلی متر است که این میزان در مدت مشابه پارسال ۱۰۳ میلی متر گزارش شده است.
درصد تغییرات بارندگی سال زراعی جاری نسبت به بارندگی سال زراعی گذشته در مدت مشابه ۴۳ درصد افزایش بارنگی را نشان می‌دهد.

بیشترین میزان بارندگی سال زراعی جاری ۳۱۶ میلی متر در شهرستان سپیدان به ثبت رسیده است.
شهرستان‌های ممسنی با ۳۰۲، لامرد ۲۲۷، فیروزآباد ۲۲۳ و کازرون با ۲۰۱ میلی متر بعد از سپیدان بیشترین میزان بارش فارس از ابتدای مهرماه تاکنون را داشته اند.
در شیراز هم در این مدت ۱۱۸ و ۷ دهم میلی متر باران باریده است .
کمترین میزان بارش‌های فارس هم متعلق به شهرستان آباده با ۵۰، نی ریز ۸۰، صفاشهر ۸۷ و بوانات ۸۹ میلی متر بوده است.

میزان بارش باران در مناطق مختلف استان به شرح زیر است: