با حضور مسئول مرکز امور طلاب و دانش آموختگان حوزه های علمیه کشور، مرکز رشد و نوآوری حوزه علمیه استان فارس افتتاح شد.

به گزارش آینه فارس، سجاد ایام، در آیین افتتاحیه مرکز رشد و نوآور در حوزه علمیه فارس که در مجمع عالی حکمت شیراز برگزار شد، با اشاره به اینکه سال ها در دنیا گروه های هسته های نوآور شکل گرفته است، اظهار کرد: پیچیدگی مسائل امروز دنیا موجب شکل گیری هسته های نوآور شده است.

وی در ادامه با تصریح اینکه به دلیل استعداد های فراوانی که در کشور وجود دارد هسته های نوآور شکل گرفته است، اظهار کرد: محیط های آموزشی باید زنجیره های از ایده تا خدمت را شکل دهند، از این رو حوزه های علمیه نیز باید در بخش ایده پروری و ارائه خدمت فعال باشند.

مسئول مرکز رشد و نوآوری حوزه علمیه فارس عنوان کرد: از سال ۹۸ با ارزیابی های صورت گرفته و حمایت های مدیر حوزه علمیه فارس مراحل اخذ مجوز برای فعالیت مرکز رشد و نوآوری حوزه علمیه فارس نیز کسب شده است.
به گزارش خبرگزاری رسا در فارس، حجت الاسلام والمسلمین محمد استوار میمندی امروز در آیین افتتاحیه مرکز رشد و نوآوری حوزه علمیه فارس که در مجمع عالی حکمت شیراز برگزار شد، با اشاره به اینکه بیش از یک سال است که پی‌گیر تاسیس و راه اندازی مرکز رشد حوزه علمیه استان فارس هستیم، اظهار کرد: با نگاه رو به جلو و عمیقی که رئیس شورای حوزه علمیه استان دارد و تجربه ای که پیش از ان در جهرم کسب کرده بود و همچنین با توجه به این که از سال گذشته مرکز رشد حوزه های علمیه هم با حسب امر آیت‌الله‌ اعرافی تشکیل شده زمینه راه اندازی این مرکز در استان فارس نیز راه اندازی شد.

وی به ضرورت راه اندازی مرکز رشد حوزه علمیه فارس اشاره و اظهار کرد: ضرورت راه اندازی چنین مراکزی در عصر امروز قابل انکار نیست، فعالیت های نخبگان متناسب با مسائل روز ضرورت دارد.

مدیر حوزه علمیه فارس تصریح کرد: مراکزی که در دانشگاه ها ایجاد شده، محلی برای حمایت از ایده های دانشجویی و به مرحله رساندن آن و در نهایت به نتیجه رساندن آن است؛ مراکز رشد آمده اند تا علم را به عرصه تولید وصل کنند، به نوعی کارآفرینی ظرفیت های دانشی دانشگاه ها را بر عهده گرفته اند.

به گفته استاد سطح عالی حوزه علمیه فارس در حوزه علمیه با ابهام آینده شغلی طلاب مواجه شده ایم، اگرچه رسالت تبلیغ و هدایت رسالت اصلی طلاب به شمار می رود، متنهی به سبب اقتضائات امروز و مطالبه شفافیت بیشتر در مسیر حرکت طلبگی این توقع و جود دارد که اگر می خواهیم به مردم کمک کنیم در چه قالبی کمک کنیم، مراکز رشد آمدند به ترسیم خطوط رسالت های حوزوی کمک کنند، لذا با توجه به نو پدید بودن مراکز رشد به باز تعریف رسالت های مرکز رشد در حوزه های علمیه نیاز داریم.

وی، مرکز رشد را مرکز حمایت از ایده های طلاب دانست و گفت: مرکز رشد مرکز کارآفرینی طلاب است، مرکز رشد باید کارویژه های جدید متناسب با اهداف تعریف کند، همچنین باید تجاری سازی کند، امروز یکی از مشکلات طلاب این است که مراحل و مدارج علمی خود را سپری کردند اما نمی دانند باید چه کار کنند، البته مشکلات معیشتی هم وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین استوارمیمندی افزود: مرکز رشد باید بدون اینکه طلبه از رسالت خود جدا شود به آنان کمک کند، و طلاب را به استقلال نسبی نیز برساند، یکی از ماموریت های مهم مراکز رشد باید همین باشد، یکی از عموامل مبتلا شدن طلبه به بحران هویت این است که احساس ناکاآمدی کند، مرکز رشد هنگامی کارآمدی طلبه را برای آن تعریف کند هویت را برای طلبه بازسازی می کند.

وی بیان کرد: ساماندهی و تشکیلاتی کردند کارویژه های حوزه های علمیه نیز از دیگر رسالت های مرکز رشد و نوآوری است، امروز در کرونا ضرورت تعریف کارویژه های تشکیلاتی بیش از پیش خود را نشان داد، مرکز رشد می تواند بستری برای ساماندهی و ایجاد تشکلات منسجم منطبق بر اهداف در حوزه علمیه باشد.