مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس گفت: در جلسه شورای ترافیک استان ساعت کاری ادارات و مدارس از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ به صورت شناور تعیین شد

به گزارش آینه فارس ، امیر حسین جمشیدی افزود: با توجه به شروع مدارس و آغاز مهرماه، شاهد ترافیک سنگینی در روز‌های ابتدای مهر ماه خواهیم بود به همین دلیل در این جلسه پیشنهاد شناور شدن ساعات کار مدارس و ادارات مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر این اساس طبق مصوبه شورای ترافیک استان فارس مقرر شد برای پیشگیری از ترافیک سنگین، ابتدا بانک‌ها از ساعت ۷ شروع به کار کنند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس ادامه داد: بعد از بانک‌ها مدارس متوسطه اول و دوم در ساعت ۷:۱۵، سپس دبستان‌ها در ساعت ۷:۴۵ و بعد ادارات ساعت هشت صبح، کار خود را آغاز خواهند کرد که به این ترتیب تداخل ساعت منجر به ترافیک نشود.
وی همچنین گفت: پایان ساعت کاری نیز بر این اساس تعیین شده است و در ابتدا بانک‌ها، بعد دبیرستان‌های پایه اول و دوم، بعد دبستان‌ها و سپس ادارات تعطیل خواهند شد.