عضو شورای شهر شیراز گفت: نمایش محشر به عنوان یک نمایش میدانی مطلوب در نشان دادن راه انبیای الهی و انتقال مفاهیم دینی به نسل جدید موفق عمل کرده است.

علیرضا اسکندری، با اشاره به اجرای نمایش میدانی «محشر» در این کلان‌شهر گفت: نمایش «محشر» به عنوان یک نمایش میدانی مطلوب در نشان دادن راه انبیای الهی و انتقال مفاهیم دینی به نسل جدید موفق عمل کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز گفت: نمایش «محشر» اثر هنری فاخری در ابعاد نور، صدا، اجرا و … است و از تمامی دست‌اندرکاران این نمایش میدانی به ویژه شهرداری شیراز تشکر می‌کنیم.

او گفت: در این نمایش مبعث پیامبر، صحرای محشر و روایت‌های قرآن کریم به تصویر کشیده شد که این هنر رسانه سمعی و بصری است که پیامد‌های دینی و فرهنگی پیامبران را که برای بشر به ارمغان آورده اند به نمایش بگذارد.

اسکندری با اشاره به تاثیر فضای مجازی گفت: رسانه امروز گاهی در مسیر چندان خوبی به ویژه برای نسل جوان قرار نمی‌گیرد، اما این قبیل کار‌های هنری می‌تواند به نسل جدید ما راه درست و راه انبیای الهی را نشان دهد و این نمایش یک اجرای میدانی موثر به شمار می‌رود که در این زمینه موفق عمل کرده است.