شهردار شیراز با اشاره به اجرای عملیات پروژه بزرگراه سردار شهید طبق برنامه زمان‌بندی، اعلام کرد که این پروژه به زودی افتتاح می‌شود.

محمدحسن اسدی در بازدید از پروژه بزرگراه سردار شهید سلیمانی به بررسی عملیات عمرانی این پروژه و محیط پیرامونی آن پرداخت.

او پس از کنترل عملیات اجرایی پروژه، گفت: عملیات پروژه
بزرگراه سردار شهید طبق برنامه زمان‌بندی عملیات در حال
پیشروی است.

شهردار شیراز همچنین با اشاره به جلسه‌ای که در حین این
بازدید با پیمانکار برگزار شد، گفت: در این جلسه، موضوعات
به‌منظور پیشبرد بهینه آن بررسی شد.

به گفته اسدی، یکی از اهداف این بازدید، بررسی حاشیه
بزرگراه سپهبد شهید سلیمانی است که بتوان با استفاده
از فضا و ظرفیت‌های مناسب آن، مسیر‌هایی تعریف کرده
و با بستر‌های تفریحی ایجاد شده برای شهروندان، عملیات
این پروژه را به‌صورت چندمنظوره پیش بریم.

او گفت: طی بازدید و بررسی‌های انجام‌شده با مشاورین پروژه،
کارشناسی لازم برای مسیر پیاده‌روی و کوه‌پیمایی انجام و مقرر
شد طی طرح اولیه، علاوه بر اینکه این بزرگراه ظرف چندماه
آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، این چند مسیر هم تکمیل
و در اختیار مردم گذاشته شود.

پروژه بزرگراه سپهبد شهید سلیمانی یکی از مسیر‌های اصلی
در راستای تکمیل رینگ شرقی غربی شیراز بوده که طی سه
فاز طراحی شده و ۲ فاز از این بزرگراه احداث و فاز سوم نیز
در حال تکمیل است.