استاندار فارس گفت: ۶ قطعه آزاد راه شیراز - اصفهان تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد.

محمد هادی ایمانیه صبح سه شنبه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت پیشرفت آزاد راه شیراز گفت: هر هفته روند پیشرفت این آزاد راه بررسی می‌شود.

در جلسه امروز که با حضور رضایی نماینده خفر و جهرم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مقرر شد کمبود بودجه مالی این طرح با روش‌هایی جبران شود تا پایان امسال ۶ قطعه به زیر بار ترافیکی رود.

وی افزود: قطعه ۷ هم تا جاده شیراز اصفهان آماده سازی می‌شود و مسیر تنگ خیاره تا شهرک لپویی هم در قالب سه قطعه به طول ۲۴ کیلومتر تا پایان امسال در یک باند به زیر بار ترافیکی می‌رود.