وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود یک میلیون فرصت شغلی جدید و بیمه شده ایجاد شده است.

سید صولت مرتضوی در نشست استانداران سراسر کشور اظهار کرد: رئیس جمهور در چند حوزه دستوراتی صادر کرده است که یکی از آنها بحث اشتغال بود. عملکرد استان ها در ۱۰ ماهه امسال با توجه به آنچه در سامانه رصد ثبت شد، اشتغال بیش از پیش بینی ها محقق شد. از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون حدود یک میلیون فرصت شغلی و بیمه شده جدید ایجاد شده است.

وزیر کار افزود: دولت در لایحه مالی ۱۴۰۲ نگاه گسترده ای به اشتغال داشته است که ساختار تبصره ۱۸ به کمیته ای محول شده که من و وزیر کشور عضو آن هستیم. این تبصره ۱۸ قابل مقایسه با گذشته نیست و منابعی که دیده شده بسیار مطلوب و برنامه محور بوده و تفکیک قوا بین قوه مجریه و استان ها اعلام شده است. ۴۵ تلاش از محل منبع هدف برنامه ریزی شد و ۲۰۰ تریلیون از تبصره ۱۶ به تبصره ۱۸ منتقل شد.

وی گفت: به جای مدرک دادن باید هنر و مهارت بیاموزیم. از معاونت اشتغال خواستیم اطلس اشتغال استان را به ما بدهد که حاصل آن تعداد بیکاران و تعداد شاغلان، تعداد فرصت های شغلی و استعداد کارآفرینی در استان است. اولویت سال ۱۴۰۲ برای ما اشتغال است زیرا اشتغال جسارت خانه دار شدن و ازدواج را می دهد. بستر اشتغال فراهم شده و رئیس جمهور و دولت توجیه را برای ما تمام کرده اند. موضوع دوم مسکن است که محل اشتغال هم هست. موضوع سوم طرح جمعیت جوانان است که ما را در این حوزه با تهدید مواجه می کند. تبیین جهاد نیز وظیفه و رسالت همه است.

مرتضوی خاطرنشان کرد: در کنار شرکت های وزارتخانه از سایر شرکت ها و نهادهای متولی اشتغال در این زمینه نیز دعوت می کنیم تا موضوع اشتغال را ساماندهی کنند. اسناد توسعه اشتغال استان به استان تهیه می کنیم. الزام دستگاه های اجرایی به تعهد خود در زمینه اشتغال و ارائه برنامه اشتغال زایی در سال ۱۴۰۲ از موارد مهم است. جلسات شورای کار استان باید به ریاست استاندار تشکیل شود. بانک های عامل گاهی از مسئولیت فرار می کنند و باید پاسخگو باشند.

وزیر کار با اشاره به طرح کاتالوگ الکترونیکی گفت: قانونگذار در لایحه مالی ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرد به جای کاتالوگ الکترونیکی مواد پروتئینی حداقل نیاز یک فرد را در اختیار مردم قرار دهد. از پرداخت کمک های نقدی موجود نبود ولی الان موجود است از استان هرمزگان شروع به کار کردیم. قیمت ها بر اساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ می باشد.از فرمانداران تقاضا دارم در این طرح ملی مشارکت داشته باشند.