مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار از آغاز کشت دانه روغنی کلزا در این شهرستان خبر داد

به گزارش آینه فارس، عبدالرسول جوکار گفت: با توجه به فرارسیدن زمان کشت کلزا، نهاده های مورد نیاز این محصول اعم از بذر و کود های مورد نیاز در شهرستان تاًمین و آماده تحویل به بهره برداران می باشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوار با بیان اینکه رعایت تاریخ کاشت تاثیر زیادی در افزایش راندمان تولید کلزا خواهد داشت، از کلزا کاران در خواست کرد کشت کلزا را در موعد مقرر انجام دهند تا زراعت کلزا دچار سرمازدگی ناشی از عدم رعایت تاریخ کاشت نشوند.
این مقام مسئول ابراز کرد: افزایش حاصلخیزی خاک، تناوب مناسب، افزایش عملکرد غلات، پایداری تولید گندم، و کمک به تاًمین روغن، کنترل آفات و بیماری‌ها و خرید تضمینی از مزایای کشت کلزا به شمار می رود.
به گفته جوکار؛ با توجه به شرایط آب و هوایی در شهرستان کشت این محصول تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت.