نخستین مرحله واکسیناسون کووید ۱۹ در بیمارستان ولیعصر کازرون انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آینه فارس، رییس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کازرون گفت: سهمیه مرحله اول شهرستان کازرون ۹۰ دوز بود که به پزشکان و کادر درمانی که در بخش‌های ویژه کووید ۱۹ بیمارستان مشغول فعالیت هستد تزریق شد.
بندر برامکی افزود: در مرحله دوم کادر درمانی بیمارستان و مرحله سوم تمامی کادر بهداشت ودرمان واکسینه می‌شوند.
واکسیناسیون علیه کروناویروس، نخست به افراد آسیب پذیر جامعه تزریق می‌شود و پس از آن دیگر گروه‌های هدف واکسینه می‌شود که لازم است تا پایان واکسینه شدن افراد جامعه، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی بیش از پیش جدی گرفته شود.