نخستین مرحله واکسیناسیون بیماری کووید ۱۹ با اولویت واکسیناسیون کادر درمان در شهرستان سپیدان آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آینه فارس، مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشت و درمان سپیدان گفت: تزریق واکسن به کادر بهداشت و درمان این شهرستان براساس اولویت‌های مشخص شده، با واکسیناسیون پرسنل بخش درمان بیمارستان امام حسین (ع) آغاز شد.
سیاوش کریمی افزود: در نخستین مرحله از واکسینایون کووید ۱۹ در سپیدان، ۴۰ دوز واکسن برای ۴۰ نفر از کادر درمان و مرکز منتخب کرونا ویروس، در دو روز تزریق می‌شود.
وی اضافه کرد: کادر درمان بخش عفونی و ایزوله بیمارستان امام حسین در ارتباط مستقیم و مستمر با بیماران بدحال مبتلا به کرونا هستند که برهمین اساس در اولویت نخست تزریق واکسن کووید ۱۹ قرار گرفته اند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان سپیدان گفت: دیگر کادر درمان در مراحل بعدی تزریق واکسن کرونا قرار دارند و پس از آن به تناوب دیگر گروه‌های هدف بر اساس اولویت و میزان در معرض خطر بیماری واکسینه می‌شوند.
کریمی ادامه داد: تزریق واکسن دارای اصول و ضوابطی است که در ۲ مرحله (دوز) و با ۲۱ روز فاصله تزریق می‌شود یعنی پس از تزریق واکسن مرحله نخست، سه هفته بعد مرحله دوم تزریق واکسن انجام می‌شود.
رییس شبکه بهداشت و درمان سپیدان، با اشاره به فرآیند زمانبر واکسیناسیون کووید ۱۹ افزود: شروع واکسیناسیون کووید ۱۹ به رفع کامل خطر انتقال بیماری کمک نمی‌کند و باید شیوه نامه‌های بهداشتی، استفاده از ماسک، شستوی دست‌ها و عدم حضور در تجمعات همچنان ادامه یابد