معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز از آغاز تخفیف ۳۰ درصدی پرداخت عوارض ساختمانی و اصناف خبر داد.

سعید مصفا از اجرای طرح تشویقی اعمال ۳۰ درصدی تخفیف در پرداخت عوارض ساختمانی و اصناف خبرداد و گفت: شهروندانی که تا ۵ شهریورماه امسال اقدام به پرداخت نقدی عوارض خود کنند، مشمول کاهش عوارض می‌شوند که مودیان می‌توانند از این فرصت به بهترین نحو استفاده کنند.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز گفت: درآمد حاصل از عوارض، صرف توسعه شهر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان می‌شود و بدون همکاری و همراهی شهروندان، اهداف بلند مدت شهرداری شیراز در زمینه مدیریت واحد شهری محقق نخواهد شد.

شهروندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده سایر تخفیفات به میزان نسبت پرداخت نقدی می‌توانند به درگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز به آدرس shiraz.ir/RContent/AZ۹RP۳۳ مراجعه کنند.