انجمن سینمای جوانان ایران دفتر شیراز، به تازگی فراخوانی برای ثبت مالکیت معنوی و صدور شناسنامه آثار فیلمسازان استان فارس منتشر کرده است.

  انجمن سینمای جوانان ایران دفتر شیراز، به تازگی فراخوانی برای ارسال آثار فیلمسازان استان فارس منتشر کرده است.

این نخستین فراخوان برای ثبت مالکیت معنوی و صدور شناسنامه آثار تولید شده فیلمسازان استان فارس می باشد.

در متن این فراخوان آمده است:

از کلیه فیلمسازان استان فارس دعوت می‌شود جهت ثبت مالکیت معنوی و صدور شناسنامه آثار تولیدی خود به دبیرخانه واقع در انجمن سینمای جوانان استان فارس مراجعه کنند.

بدیهی است کلیه حقوق آثار متعلق به صاحب اثر محفوظ بوده و بدون اجازه در جایی منتشر یا استفاده نخواهد شد.

از فیلمسازان دعوت می‌شود به آدرس: شیراز، خیابان منوچهری کوچه ۵ پلاک ۳۳، انجمن سینمای جوانان استان فارس مراجعه و یا با تلفن: ۰۷۱۳۲۳۰۵۷۶۹ و شماره شبکه های اجتماعی: ۰۹۱۷۹۳۱۶۱۱۳ از جزئیات مطلع شوند.