محدودیت‌های قرمز کرونایی از امروز به مدت ده روز در استان فارس اعمال می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آینه فارس، در پی بی توجهی مردم به شیوه نامه‌های بهداشتی، استان فارس، وارد پیک چهارم کرونا و اعمال محدودیت‌های شدید شد.

از ۳۶ شهرستان فارس، ۲۴ شهرستان قرمز و ۱۲ شهرستان نارنجی شده است.

در شهر‌های قرمز فقط گروه یک مشاغل اجازه فعالیت دارند و مشاغل گروه‌های ۲، ۳ و ۴ اجازه فعالیت ندارند.

مشاغل گروه ۱ مانند سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعمیرگاه‌ها و سایر مشاغل ضروری است .

در شهرهای با وضعیت نارنجی هم گروه ۱ و۲ مشاغل اجازه فعالیت دارند و گروه ۳و ۴ نمی‌توانند فعالیت داشته باشند.
همه فعالیت‌های آموزشی باید تعطیل باشد و به صورت مجازی برگزار شود.

همچنین رستوران‌ها اجازه پذیرش مهمان ندارند و باید به صورت بیرون بر فعالیت داشته باشند.

فهرست مشاغلی که از امروز در شهرهای قرمز و نارنجی مشمول محدودیت ها هستند به این شرح است :