برای اولین بار برداشت بذر پیاز از سطح ۴ هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان آغاز شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آینه فارس ،مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بیضاگفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۴ تن بذر پیاز مرغوب و باکیفیت پیاز از سطح مزارع این شهرستان برداشت که علاوه بر تامین بذر مورد نیاز کشاورزان این شهرستان به سایر شهرستان‌های استان نیز ارسال شود
امیریان افزود:میزان عملکرد برداشت بذر پیاز در هر هکتار بطور متوسط یک تن است.
وی با بیان اینکه ارقام پیاز کشت شده در این شهرستان پیاز سفید شیری، زرد طلایی، قرمز است گفت: کشت پیاز به دو روش کشت نشایی و بذری در این شهرستان انجام می‌شود