بایگانی‌های ملک مکان - پایگاه خبری، تحلیلی آینه فارس
مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس خبر داد؛ اقامه نمازجمعه در شهرستان‌های فارس ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس خبر داد؛ اقامه نمازجمعه در شهرستان‌های فارس

ملک مکان گفت: نمازجمعه این هفته در همه شهرستان‌های استان فارس با رعایت همه شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار می‌شود.

نمازجمعه ۱۰ بهمن ماه در شهرستان‌های فارس اقامه می‌شود ۰۹ بهمن ۱۳۹۹

نمازجمعه ۱۰ بهمن ماه در شهرستان‌های فارس اقامه می‌شود

ملک مکان گفت: نمازجمعه ۱۰ بهمن ماه در شهرستان‌های فارس برگزار می‌شود.

نمازجمعه ۲۶ دی‌ماه در شهرستان‌های فارس اقامه می‌شود ۲۵ دی ۱۳۹۹

نمازجمعه ۲۶ دی‌ماه در شهرستان‌های فارس اقامه می‌شود

ملک مکان گفت: نمازجمعه ۲۶ دی‌ماه در شهرستان‌های فارس برگزار می‌شود.

نمازجمعه ۱۹ دی‌ماه‌ در شیراز و شهرهای فارس اقامه می‌شود ۱۸ دی ۱۳۹۹

نمازجمعه ۱۹ دی‌ماه‌ در شیراز و شهرهای فارس اقامه می‌شود

ملک مکان گفت: نمازجمعه شیراز و شهرهای فارس ۱۹ دی‌ماه پس از هفته‌ها تعطیلی برگزار می‌شود.